Reisgarantie

VvKR

Hongarije Holidays is aangesloten bij de?VvKR (Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties). De VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via de VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor ons als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen.

STO-Reisgarantie

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Hongarije Holidays?gebruik van de STO-reisgarantie op al haar pakketreizen (behalve losse accommodaties of losse trein- en vliegtickets). De Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van Hongarije Holidays ervoor zorgen, afhankelijk in welke fase van de reis u zich bevindt, dat u uw geld terug krijgt, uw reis kunt vervolgen en indien de reisovereenkomst de heen-en terugreis omvat, u naar huis?kunt terug keren.

Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling.

Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Hongarije Holidays maar betaalt u deze?aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een door de?Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.

Wanneer Hongarije Holidays voor het einde van uw reis niet in surseance van?betaling komt of failliet gaat wordt uw geld 1 dag na afloop van uw reis vrijgegeven?aan Hongarije Holidays. Mocht Hongarije Holidays voor het einde van uw reis?in surseance van betaling terecht komen of failliet gaan dan gaan uw reisgelden naar STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij uw geld.

Boekings- en betalingsprocdure

Nadat u van Hongarije Holidays een boekingsbevestiging heeft ontvangen, ontvangt u van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Daarna kunt u inloggen in een beveiligd gedeelte op de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kunt u direct overgaan tot betaling. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u:

  • of een verzoek van betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant bedrag van de reissom
  • of tot een verzoek van de hele reissom in ??n keer (binnen 6 weken voor vertrek).

Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.

Extra Informatie

  • Het e-mailadres waar de uitnodiging tot betaling naar wordt verstuurd is hetzelfde als waarop u onze factuur ontvangt.
  • De volledige reissom dient 6 weken voor vertrek op de rekening te staan van Stichting Derdengelden Certo Escrow. Indien hieraan niet is voldaan, behoudt Hongarije Holidays zich het recht voor om de geboekte reis te annuleren, waarbij de annuleringsbepalingen worden toegepast.
  • De reissom wordt pas op rekening van Hongarije Holidays gestort 1 dag na de einddatum van de reisperiode.
  • Controleert u uw gegevens goed als u bent ingelogd bij Certo Escrow. Hierbij is met name de einddatum van de reisperiode van belang.